Presentations

Posted on: 2018/04/18

ТЕЛЕВИЗҮҮД ЮУН ДЭЭР АЛДДАГ ВЭ?

Г.Гүнжидмаа - ТЕЛЕВИЗҮҮД ЮУН ДЭЭР АЛДДАГ ВЭ?

Read more »

Posted on: 2018/04/18

Телевизийн салбарын зах зээлийн судалгааны дүн

Ц.Энхбаяр - Телевизийн салбарын зах зээлийн судалгааны дүн

Read more »

Posted on: 2018/04/18

L.Ninjjamts - SERVING THE MONGOLS BETTER

L.Ninjjamts - SERVING THE MONGOLS BETTER

Read more »

Posted on: 2018/04/18

Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг ба Нийтийн эрх ашиг

Н.Тогтохсүрэн - Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг ба Нийтийн эрх ашиг

Read more »

Posted on: 2018/04/18

TV Forum FOE Recommendations 2018

TV Forum FOE Recommendations 2018

Read more »

Posted on: 2018/04/18

ОРОН НУТАГТ ТӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХЭРХЭН ХҮРЧ БАЙНА ВЭ?

Ч.БАЯРСАЙХАН - ОРОН НУТАГТ ТӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХЭРХЭН ХҮРЧ БАЙНА ВЭ?

Read more »

Posted on: 2018/04/18

Телевизийн салбар дахь үзэгчийн болон бусад эрх ашиг

З.ЭНХЖАРГАЛ - Телевизийн салбар дахь үзэгчийн болон бусад эрх ашиг

Read more »

Posted on: 2017/03/19

Sukhbayar.S - Media Pro

Read more »

Posted on: 2017/03/19

Ray Young - CEO of RightsIn

Рэй Янг- Райтсин Корпораци by Nantek Nantek on Scribd

Read more »

Posted on: 2017/03/19

Ninjjamts.L - Mongolian national broadcaster

Read more »

Posted on: 2017/03/19

Oyuntulga.D - Global smart solution

Read more »

Posted on: 2017/03/19

Chinzorig.G - Mippa

Read more »